مشاور تغذیه

مدیر فروش

محصولات مرتبط

متیونین، لایزین، ترئونین، سبوس، کلسیم فسفات،کربنات کلسیم، فیـتـاز، توکسین بایندر، نـمــک، بی کربنات سدیم،مکمل های ویتامینه و معدنی، محرک رشد و سایر افزودنی های مجاز خوراک طیور

کنسانتره 2.5 درصد مرغ گوشتی

محصولات این شرکت با استفاده از به روزترین دستگاه های فرآوری خوراک از جمله دستگاه پلت میل سوپر کاندیشنر و رعایت اصول جیره نویسی طبق آخرین متدهای تغذیه ای توسط متخصصین مجرب تولید می شود.