مشاور تغذیه

مدیر فروش

محصولات مرتبط

ذرت، کنجاله سویا، روغن ، متیونین، لایزین، ترئونین، کلسیم فسفات، مولتی آنزیم، توکسین بایندر، کولین کلراید، کربنات کلسیم، فیـتـاز، نـمــک، بی کربنات سدیم، مکمل های ویتامینه و معدنی، محرک رشد و سایر افزودنی های مجاز خوراک طیور

خوراک آماده ویژه مرغ گوشتی

محصولات این شرکت با استفاده از به روزترین دستگاه های فرآوری خوراک از جمله دستگاه پلت میل سوپر کاندیشنر و رعایت اصول جیره نویسی طبق آخرین متدهای تغذیه ای توسط متخصصین مجرب تولید می شود.