مدیر فروش

کارشناس فروش

محصولات مرتبط

اطلاعات بیشتر

کد محصول

169701

دسته طیور

نوع برش محصول

برش پا از مفصل مچ پایی بطوری که قرقره استخوان ران معلوم باشد، برش گردن بدون پوست اضافه، تخلیه اندرونه شامل روده ها، جگر، سنگدان، پیش معده، دل و محتویات چینه دان، داخل کیسه کاملاً سالم، بدون برش روی پوست و گوشت و فاقد خونمردگی، خونابه، پر، شکستگی استخوان، کبودی و ضایعات دیگر.

وزن خالص

1500 گرم, 1800 گرم

نوع بسته بندی

نایلون