کشتار، قطعه بندی و بسته بندی مرغ گوشتی

این مجموعه اقدام  به کشتار، قطعه بندی و بسته بندی مرغ با برند صدرا  نموده تا بتواند جهت تحقق زنجیره تولید،مرغ های خود را که از ابتدا  تحت نظارت کارشناسان مجرب پرورش یافته اند، کشتار و سپس در فروشگاه های معتبر عرضه نماید.

پخش ویدیو

مدیر فروش

کارشناس فروش